Powerlog

Nå kan du bestille måling av effekt på din bil med Powerlog

NBF har kontrollen og reglement for powerlog!
Kontrollen på løp vil foregå iht til de reglene som til enhver tid gjelder.  Det nye for 2022 er at vi vil tilby muligheten til å foreta en effektmåling for din bil på utvalgte Banedager og treninger. Målingen og resultatet vil foregå på samme dag som banedagen.

Informasjon

Generell informasjon

Powerlog er et patentert verktøy som blir brukt rundt om i verden for å gjøre konkurransene så jevne som mulig. I Norge har vi brukt Powerlog i Racing for GT klassene siden 2016 sesongen. Det var i tiden før 2016 et regelverk som baserte seg på bilen volum for å finne vekten på bilen. Da man i nyere tid har biler med mindre og mindre volum med tilsvarende høyere effekt ønsket man å gå over til å benytte vekt/effekt prinsippet. For å kunne håndheve et vekt/effekt prinsipp så måtte man ha en mulighet til å måle bilens effekt under konkurransen. Da man i dag har veldig mange muligheter til å endre motorens MAP, turboinnstilling og andre innstillinger mens man kjører var man avhengig av et verktøy som kunne måle effekten under konkurransen. I prosessen med å finne et egnet verktøy for dette var NBF på besøk hos Dick van Elk som driver Dutch Supercar challenge. Vi fikk komme inn hos deres racekontroll og teknisk håndtering av vekt/effekt via Powerlog. Der traff vi oppfinner og opphavet for Powerlog Laurens Sneujinc og fikk en grundig innføring i deres rutiner og hvordan de håndterte verktøyet i samarbeid med Dick van Elk som håndterte klassen, reglementene og racekontrollen.

Kommende eventer

[events per_page=»20″ show_filters=»false» orderby=»event_start_date» order=»DESC» layout_type=»Box/List»]

Målinger

Arrangement og målinger

Ved måling av effekt på en banedag eller trening er det viktig at du er forberedt. Det forutsettes at bilen er i orden og klar med nødvendige lisenser. Bilen må ha strømtilførsel iht reglementene for GT klassene. Reglementer finner du her: www.bilsportboka.no Bilen må også ha en plate/plass klargjort for montering av boksen.

Når du har bestilt måling vil du få en mail som bekrefter bestillingen. Du må ta kontakt med oss umiddelbart når du kommer til banen for utdeling av box, merking og informasjon før kjøring. Før utkjøring henvender du deg til oss for kontroll. Bilen skal kjøres på vekta umiddelbart etter kjøring.

Informasjon

Hva kan påvirke en effektmåling med powerlog?

01.

Hjulvinkler

Ved å ha feil hjulvinkler som «bremser» bilen eller får bilen til å dra i sideveis retning vil kunne påvirke den målte effekten. Dersom man ønsker en mest mulig riktig måling av effekt bør man sette ganske nøytrale hjulvinkler spesielt spissing og camber vinkel. Dersom man måler ved aggressive vinkler for så å endre til mere nøytrale vinkler vil dette føre til endring i målt effekt.

02.

Dekk/Dekktrykk

Bilens dekk ved måling bør være så like som mulig de dekkene som skal brukes ved konkurranse. Hjulenes vekt vil påvirke målingen dersom man kjører med lette hjul for så ved neste måling har tyngre hjul vil dette påvirke. Dekk som triller lett kontra dekk som ikke triller lett vil gi forskjellige målinger. Vi anbefaler å bruke dekktrykk som gjør at bilen triller lett slik at man oppnår en så riktig måling som mulig.

03.

Giring:

Når du girer og hvordan du girer kan påvirke målingen. Dersom din motor er bygd slik at den har max effekt på 7850 o/min vil du ikke kunne oppnå riktig effektmåling dersom du girer på 6800 o/min. Derfor vil en nøyaktig giring på riktig turtall være vesentlig for å få riktig resultat på målingene. Dersom du også varierer mye i hvilket turtall du måler på vil effektmålingen bli mindre korrekt.

04.

Aerodynamikk

Bilens aerodynamikk kan påvirke målingen. Dersom bilen har utstrakt bruk av vinger, splitter og defusior og andre aerodynamiske innretninger (regleverket har selvsagt begrensninger) vil dette påvirke målingen. For å få en mest mulig riktig måling anbefaler vi å stille inn dette mest mulig nøytralt slik at man i større grad tenker på riktig effektmåling og i mindre grad riktig downforce eller aerodynamisk fordel. En bil med mye «drag» og downforce vil få en måling der denne kraften er bergenet i målt effekt, dette betyr at dersom man da endrer drag og downforce til mindre vil må få endret måling neste gang

05.

Værfenomen

Hva slags vær du måler unner vil selvsagt påvirke målingen. Ved f.eks regnvær vil rullemotstanden være vesentlig høyere og dett vil selvsagt påvirke målingen negativt. Men dersom vi tar utgangspunkt i tørr bane så vil temperatur og luftens fuktighet påvirke målingen. Dersom målingen fortas på en dag med tørr og varm luft vil dette påvirke negativt på målingen på lik linje med at måling på en kald og fuktig luft. Hvor høyere effekt det er på bilen jo større vil denne effekten være.

06.

Vekt

For å få riktig effekt på målingen vil bilens vekt være helt vesentlig. Derfor må det være tilgjengelig en korrekt vekt på bilen ved målingen. Det vil være nødvendig å veie bilen umiddelbart etter testkjøring for å sikre en riktig måling. Dersom bilen vekt endres vil dette påvirke neste måling. Dette betyr at dersom du ved neste måling kjører med letter bil vil dette føre til en høyere effektmåling dersom de andre parameterne er like.

Vi er på de fleste banedager

Er det en event som du vil at vi skal være, men som ikke er satt opp på her inne så ta kontakt med NBF.